Reaktionerna på att bävern i Enköpingsån ska avlivas har mött starka reaktioner från allmänheten.

Många har hört av sig till både kommunen och länsstyrelsen och undrat varför bävern inte kan få vara kvar eller flyttas till en annan plats.

Men att flytta ett vilt djur är inte tillåtet enligt svensk lag.

Artikelbild

| Riskbygge. Bävern bygger ett dämme för att reglera vattennivån i sitt bo. Det kan orsaka stora översvämningar i ett vattendrag.

– En flytt skulle vara väldigt stressande för bävern, dels att bli fångad i en bur och dels att vara nära människor så lång tid som det innebär. Man vet inte heller om åtgärden skulle fungera, det är tveksamt om den skulle klara sig, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare vid länsstyrelsen i Uppsala län.

Bävern är inte heller en hotad djurart, den ökar kraftigt på många ställen i landet och det råder allmän jakt på den under vinterhalvåret.

Kommunen har tillstånd att jaga vilt med vapen i detaljplanelagt område men man ansökte om fälljakt då det ansågs lämpligare i stadsmiljön på Munksundet.

Bävern har gjort stora skador på träd längs Enköpingsån och byggt ett bo i höjd med Munksundsskolan. Risken finns att den bygger ett dämme som kan få ån att svämma över eller underminera strandbanken.

Artikelbild

| Säkerhet. De halvt fällda träden längs Enköpingsån innebär en säkerhetsrisk.

– Bäverdämmen kan orsaka stora problem, underminera vägar och järnvägsbanker för miljonkostnader, säger Sebastian Olofsson.

Bävern bygger ett dämme nedanför sin hydda för att reglera vattennivån i sitt bo.

Att riva ett bäverdämme får man heller inte göra hur som helst, för det krävs tillstånd delar av året.

– Vattnet skyddar bäverboet från kyla under vintern. River man dämmet kan bävern och eventuella ungar frysa ihjäl och man ska inte utsätta dem för onödigt lidande. Det är bättre att förebygga bäverskador genom jakt, säger Sebastian Olofsson.

För några år sedan gjorde bäver stora skador vid ett vägbygge utanför Fjärdhundra.

– Bävern är en otrolig byggare. Trafikverket rev en bäverdamm som gjorde att vattnet rann över vägen. Två dagar senare hade bävrarna byggt upp dammen igen, säger en viltvårdare på kommunen som EP talat med.

Om bävern i Enköpingsån bygger ett dämme nedanför Munksundsskolan finns risk att ån svämmas över uppströms, med allvarliga skador som följd.

– Det kan beröra hela Munksundet och nya Munksundsskolan, säger viltvårdaren.

Efter reaktionerna från allmänheten på bäverjakten har Enköpings kommun gått ut med information på sin hemsida om varför bävern ska jagas med fälla i ån.