– Barnen är en del av vårt samhälle. Ska vi bygga framtida samhällen som är till för alla så är det viktigt att vi även lyssnar på barnen och tar till oss av deras tankar i det arbetet, säger det socialdemokratiska finanskommunalrådet Helena Proos.

Vid tisdagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott var samtliga politiker ense om att kommunen ska inleda ett projektarbete med UNICEF som ska leda till att Enköping på sikt blir en "Barnrättskommun".

Projektet bygger på UNICEF:s Child Friendly Citiesprogram-programme som har sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention och innebär att alla personer som arbetar i en kommun ska känna till barnets rättigheter och ta hänsyn till detta i sitt arbete.

Helena Proos konstaterar att det i dag finns både goda och dåliga exempel när det gäller barnperspektivet i det kommunala beslutsfattandet.

­– Den nya skolgården på Korsängsskolan är ett bra exempel. Där har barnen fått vara med och tycka till om utformningen och vad som är viktigt på den nya skolgården, exemplifierar Helena Proos.

Sedan 1996 har UNICEF arbetat med ett hundratal städer runt i världen och utbildat dem till så kallade barnrättskommuner. Konkret innebär projektet att kommunpersonal kommer att utbildas av UNICEF-personal hur man jobbar för att barnperspektivet alltid ska vara närvarande i det kommunala beslutsfattandet.

Skulle Enköpings kommun bli godkända av UNICEF så har man efter att projektet är klart rätt att kalla sig barnrättskommun.