Projekten ska ha ett gemensamt! De ska stimulera till att se digitaliseringens möjligheter.

När den politiska ledningen röstade igenom sin budget i fullmäktige tidigare i höstas fanns en ny satsning med, en digitaliseringsfond.

Kommer den att bli permanent?

– Det vet vi inte. Det här är pengar som finns att söka för 2018, sedan får vi göra en utvärdering, säger kommunalrådet Anders Wikman (NE).

Vilka kan söka?

– Alla våra verksamheter. Jag vet att tankearbetet redan är i gång ute i kommunen, säger Anders Wikman.

Hur ska pengarna betalas ut?

– IT-chefen får ansvar för att fatta beslut och godkänna belopp upp till 500 000 kronor. Över den summan är det kommundirektörens ansvar, förklarar Wikman och säger att de projekt som beviljats pengar ska återrapporteras till kommunstyrelsen varje månad.

Avdelningscheferna på kommunledningskontoret utgör en styrgrupp till satsningen.

Formellt kan ansökningarna gå igenom först efter den 21 november när kommunstyrelsen ska fastställa reglerna för den nya digitaliseringsfonden.

Pengarna får inte användas till redan pågående projekt, inte heller till inköp av datorer och annan hårdvara och ska ge betydande kvalitetshöjningar eller inrikta sig mot ett område där det tidigare funnits brister.

Anders Wikman och den övriga kommunledningen vill att kommunens IT-strategiska plan som fastslogs tidigare i år ska få en bra start.

– Vi vill få tempo på det här, förklarar han.

Ur reglerna: "Projekten ska utgå från kommunens ambition som innebär att Digitalt är norm och där kostsamma och ineffektiva analoga processer ersätts av digitala processer".