Arbetet med att byta ut golven vid omvårdnadsboendet inleddes i september och entreprenören har hunnit långt i sitt arbete uppger kommunen. Nu läggs mattorna klart och dörrpartier och köksinredning monteras. I veckan startar återmontering av värme och badrumsinredning.

– Under december kommer vi att börja planera för när återflytten ska ske, tillsammans med verksamheten. Målsättningen har varit under våren 2019 och det är något som vi kommer klara, säger Katarina Härner, fastighetschef vid Enköpings kommun.

Boendet evakuerades under hösten förra året på grund av problem med inomhusklimatet. Omkring 55 personer flyttades då till andra boendelösningar.

Kostnaden för renoveringen beräknas till mellan 20 och 30 miljoner kronor och en juridisk process pågår gällande ansvarsfrågan.