Deltagarna i en inledande workshop, med representanter från föreningar, företag, hyresgäster och andra, är överens.

Tillgången till idrotts- och fritidsanläggningar på Lillsidan och i Romberga är inte i paritet med invånarantalet i området, drygt 5 000 personer.

Det är naturligtvis en begränsning i den nya föreningssatsning som startar under hösten. Målet är att locka fler barn och unga att delta i föreningslivet.

Artikelbild

| Emelie Lidman är anställd projektledare för föreningssatsningen i EHB:s två stora bostadsområden, Lillsidan och Romberga.

Tröskeln till föreningslivet ska vara lägre, barn ska kunna anmäla sig spontant och det ska vara kostnadsfritt.

Projektet, som leds av EHB, Enköpings Hyresbostäder, i samarbete med Enköpings kommun, har just kommit i gång.

– Tittar man på barn upp till tolv år har vi ett föreningsdeltagande på omkring 80 procent i övriga delar av kommunen, men bara 40 procent på Lillsidan och i Romberga. Klart att det skapar en distansering, säger Carl Gynne från socialförvaltningen.

Han konstaterar att det har skett en negativ utveckling i området och att "alla barn inte kan utveckla sitt allra bästa jag", ett av kommunens viktigaste mål.

Artikelbild

| Projektstart. Intensiva diskussioner i grupperna under torsdagens workshop i Kompassen.

– Mycket av den sociala färdighetsträningen bygger vi i Sverige av tradition inom föreningslivet, menar han.

Projektledaren Emelie Lidman har haft personlig kontakt med många av de föreningar som verkar i området. EP var med under inledningen vid den första träffen i Kompassen.

Lasse Hoffsten, Enköpings boxningsklubb, Kent Sundelin, Enköpingsortens fotbollsallians, Torgny Carlsson, ESK Fotboll och Hans Sundström, Enköpings Rugbyklubb, ledde varsin grupp.

De listade en rad fördelar för både föreningar och företag att delta i projektet och debatten var livlig.

Några kommentarer:

"Bygg bättre anläggningar och på rätt plats. Bra att samlas i den här konstellationen. Positiv marknadsföring, bara fördelar för alla inblandade. Det måste finnas ett krav att följa barnkonventionen, att inte ha toppningar utan alla ska kunna vara med."

– Jag är jätteglad, precis den inledningen vi behövde. Det blev väldigt bra diskussioner. Alla är så positivt inställda, säger Emelie Lidman när hon sammanfattar dagen.

Hon berättar att EHB har satsat 300 000 kronor på projektet fram till nästa höst och det finns medel avsatta för ytterligare ett år. Flera företag, bland annat Peab, Sandå och Ena Energi, har också visat intresse och deltog i workshopen.

Vad händer nu?

– Jag ska ut och prata med eleverna på skolorna i området och träffa rektorerna. Vi börjar i liten skala och så får projektet växa.

Aktiviteterna ska hålla till i områdets skolor. Det kan bli en utveckling av kommunens "Öppen aktivitet", men namnet är inte helt klart.

Däremot är det, som EP berättade för två veckor sedan, klart att EHB har köpt alla fastigheter runt Västerledstorg.

Här finns stora, obebyggda ytor. Kanske byggs det ett aktivitetshus med sporthallar i området. Enligt uppgift är det ett förslag som det skissas på just nu i den kommunala förvaltningen.