Alliansen redo att ta över

Efter att ha slickat såren efter valförlusten 2014 är den borgerliga alliansen nu tillbaka och redo att ta över den politiska makten i Enköping.

19 april 2017 16:27

ENKÖPING

Vid en träff på onsdagen presenterade företrädare för Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna sina planer för hur de gemensamt vill styra Enköping efter valet i september 2018.

Direkt efter valförlusten 2014 var beskedet från allianspartierna ett annat. Då var det eget politiskt arbete som gällde och inte allianssamarbete.

– Det är naturligt efter en valförlust att man analyserar resultatet, men sedan mitten på 2015 har vi träffats och diskuterat vårt samarbete och våra planer. Alliansen är inte spräckt, vi är beredda att ta över, ta ansvar och vi har en plan, förklarar Peter Book, ordförande för Moderaterna i Enköping.

Vid träffen klargjorde partierna sin åsikt om Socialdemokraterna (S) och Nystart Enköping (NE) som i dag styr kommunen.

– Vi ser ingen plan för hur den nuvarande politiska ledningen vill hantera kommunens ekonomi och i synnerhet alla de investeringar som väntar, menar Johan Svensson, Centerpartiets ordförande.

Kristdemokraternas ordförande Henrik Lindberg använder orden vårdslöst och oansvarigt när han pratar om S och NE:s sätt att använda kommunens pengar.

Både han och de övriga partiföreträdarna konstaterar att kommunen står inför investeringar på upp mot sex miljarder kronor fram till 2029.

– Det saknas en tydlig ekonomisk analys av vad Enköping egentligen har råd med. Den bristen gör att vi riskerar att ställas inför skattehöjningar om alla investeringar ska genomföras i egen regi, menar Henrik Lindberg.

Liberalernas Jenny Gavelin menar att det även saknas tydliga prioriteringar med kostnadsnivåer och tidsplaner i de investeringsplaner som tagits fram av S och NE.

– Vi upplever även att kommunens fastighetsförvaltning inte fungerar som den ska i dag, med bland annat eftersatt underhåll. Vi skulle därför gärna se att ett särskilt fastighetsbolag bildades med ansvar för detta, säger Jenny Gavelin.

Under träffen poängterade Johan Svensson att alltför mycket fokus hos S och NE ligger på husbyggande och utvecklingen av Enköpings stad medan frågor som rör landsbygd, sociala frågor, integration och näringsliv fått mera underordnad betydelse eller kanske till och med fallit i glömska.

– Centrala Enköping växer men vi saknar visioner för landsbygden från S och NE - där faktiskt femtio procent av kommuninnevånarna bor. Hela kommunen ska leva, konstaterar Johan Svensson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!