Resultat på 73 miljoner kronor är 24,5 miljoner kronor bättre än 2016. Det är det bästa ekonomiska resultatet på mycket länge för Enköpings kommun. 2016 var vinsten 48,5 miljoner, 2015 var den 36,5 miljoner, 2014 gick kommunen med en förlust på 11,5 miljoner och 2013 var vinsten 21,5 miljoner kronor.

Både kommunalråd Helena Proos och oppositionsråd Ingvar Smedlund (M) är mycket nöjda med resultatet i årsredovisningen, som nu har passerat kommunstyrelsens arbetsutskott i den kommunala beslutshierarkin på sin väg till kommunfullmäktige för slutligt fastställande. Men årsredovisningen består inte bara av siffror, utan också av många ord, mål och jämförande indikatorer.

– Både resultatet är väldigt bra och så har vi även siktat på att göra årsredovisningen mer personlig, säger Helena Proos.

Artikelbild

| Räkenskaper. En sak som redovisas i årsredovisningen är 4 698 småvantar i förskolan en vinterdag.

Exempel på udda och personliga saker i den stora kommunala verksamheten är antalet småvantar (4 698 stycken) i förskolan en vinterdag inom skolnämnden eller att det var 336 fastställda faderskap inom socialnämnden.

– Här kan man se vad vi har gjort och vad vi beslutade om i budgeten. Det ska vara enkelt för en Enköpingsbo att se vad vi gör i vår kommun, säger Helena Proos.

Samtidigt påpekar hon att kommunen står inför stora investeringar: som ett nytt badhus, skolor, förskolor, med mera.

– Det är bra att vi har ett bra resultat. Vi behöver investera mycket, säger Helena Proos som vill låna så lite som möjligt.

– Det är glädjande läsning, 73 miljoner kronor. Men det är nog faktiskt ett minimiresultat inför de närmaste åren, säger Ingvar Smedlund.

Även om kommunen och kommunkoncernen går med vinst så är det flera nämnder som inte klarade av att hålla sig inom sina budgetramar. Vård- och omsorgsnämnden gick 37,4 miljoner kronor back, socialnämndens negativa avvikelse var 14,8 miljoner och skolnämnden gjorde ett minus på 12,2 miljoner kronor. Resultatet räddas av bland annat ökade statsbidrag och andra nämnders positiva budgetavvikelser.

Kommunkoncernen, som består av kommunen, kommunens moderbolag samt dotterbolagen Enköpings Hyresbostäder (EHB) och Ena Energi, gjorde också ett bra ekonomiskt resultat, 120,8 miljoner kronor, vilket var en ökning med över 30 miljoner jämfört med 2016. Ena Energi bidrog till koncernvinsten med ett resultat på 31,5 miljoner. EHB:s vinst låg på 32,4 miljoner.

Kommunens intäkter består ungefär av 66 procent kommunalskatt, 14 procent statsbidrag och utjämningsbidrag, 10 procent bidrag, 6 procent taxor och avgifter samt 4 procent övriga intäkter.