Enköpings kommun växer och enligt den gällande prognosen kommer kommunen att ha 50 000 invånare runt år 2025.

– Det är kul att vi växer som vi gör, detta är något vi har jobbat mycket med. Målet är att fler invånare och företag kommer för att stanna i vår kommun, säger Helena Proos (S), kommunalråd.

Vad är det som gör att Enköping växer?

– Vi har ett bra läge, det är nära till större städer samtidigt som vi har natur och lantbruk. Sen kan man inte sticka under stolen med att prisläget är bra mycket billigare än till exempel i Stockholm, säger Helena Proos.

I dagsläget byggs det nya bostäder på Fältskären, i Husberg, i Åkersberg och på Älvdansen. Enligt Helena Proos är det viktigt att det byggs föer bostäder men samtidigt ska det finnas lika många arbetsmöjligheter i kommunen.

– Vi ska skapa fler bostäder och jobbmöjligheter. I dag är det många som pendlar och det är alltid positivt, men det ska vara ens eget val att göra det. Man ska kunna skapa en karriär här hemma.

Nu pågår ett arbete inom kommunen med att ta fram en ny befolkningsprognos, den kommer att presenteras i september.