Enligt uppgifter från kommunen var det två företag som lämnade in anbud.

Elvbyggs anbud låg på 34,2 miljoner kronor, 1,3 miljoner lägre än det som lämnats in av byggföretaget Cobab.

Båda företagen är just nu involverade i stora byggprojekt i Enköping. Cobab är det Norrtäljeföretag som just nu bygger Munksundsskolan.

Den nya sporthallen ska byggas på Enavallens grusplan.

Det är tänkt att skolelever ska använda hallen under dagtid och föreningslivet på kvällarna.

Frågan togs upp politiskt första gången i december 2014.

Då sa kommunalrådet Anders Wikman (NE): " Nästa steg blir nu att tjänstemännen som jobbar med Munksundskolan får undersöka vilka eventuella konsekvenser och effekter detta kan få när det gäller planen för den nya skolan".

Efter drygt två år togs det slutliga politiska beslutet om sporthallen, i februari i år, när upplevelsenämnden sa ja till bygget.

Verksamhetschef Lena Lantz på upplevelseförvaltningen är glad för att projektet snart ska komma i gång.

– Vi har nyligen tappat två sportytor, hallarna i Munksundsskolan och Enöglaskolan. Det är fantastiskt bra att vi kan ersätta dem med en fullstor hall, som man också kan dela på två, säger hon till EP på onsdagen.