Den nya försämrade prognosen för hur mycket sjukhuset kommer gå back innebär en försämring med hela 50 miljoner kronor bara från den föregående månaden.

– Vi har haft ett väldigt ansträngt vårdplatsläge som gjort det svårt att möta upp vårdbehoven, säger Bo Strömquist, som är ekonomichef på Akademiska.

Enligt Region Uppsala beror den försämrade årsprognosen också framför allt på att det inte har skett någon tydlig vändning när det gäller kapaciteten med antalet vårdplatser. Slutenvården, som betyder att patienten blir inlagd på sjukhuset, tar upp mest platser och pengar.

– Framför allt gäller det operationer inom slutenvården. Det kostar mer och slår hårt på ekonomin, säger Bo Strömquist.

Varför är det så?

– Det drar mer resurser med en hel vårdkedja, som kostar pengar vid varje vårdtillfälle.

Också andra utgifter i form av köpt vård, nya läkemedel och dyra bemanningslösningar ska ligga bakom det försämrade ekonomiska tläget.

Den totala kostnaden för inhyrd personal på Akademiska hittills i år uppgår till 157 miljoner kronor. Nu arbetar man intensivt med att utvärdera och ta fram handlingsplaner för att få en stabilare ekonomi nästa år, säger Bo Strömquist.

– Vi ser över den samlade verksamheten och jobbar med handlingsplaner för en stabilare ekonomi 2019. Det kommer kräva en hel del åtgärder från varje verksamhetsområde.

Exakt vad åtgärderna kommer bestå i är det för tidigt att säga.

– Vi är inte färdiga än och har inget budgetbeslut. Men vi försöker undvika drastiska effekter och välja åtgärder med minst patientpåverkan. Det är målsättningen vi jobbar utefter, men det är svårt att helt åstadkomma med det läge vi har.