Det var sommar 1986 när polisen fick tingsrättens tillstånd att avlyssna telefonkiosken i Romberga. Avlyssningen var ett ovanligt tvångsmedel men fick ske eftersom det ansågs vara av synnerlig vikt för polisens utredning. Den aktuella telefonkiosken användes nämligen flitigt av de inblandade huvudmännen i den narkotikahärva som man var på väg att nysta upp.

Ingreppet i den personliga integriteten för de oskyldiga och oventande rombergabor, som också använde automaten för sina telefonsamtal, var tvunget att vägas mot andra intressen, menade polischefen Åke Floryd.

– Man måste se till den skada som narkotikabrottsligheten medför. Dessutom har vi haft möjlighet att lyssna enbart på de misstänkta. Detta genom att ha spaning på plats samtidigt, förklarade han.

Lagmannen Sven Bergman berättade för Enköpings-Postens reporter att telefonavlyssning över lag var ganska ovanligt och skedde mindre än en gång per år i Enköping. Att avlyssna en telefonkiosk tillhörde sällsyntheterna.