– Vivaldis Gloria var det första större verk som jag lät Vårfrukyrkokören sjunga då jag tog över kören för snart 17 år sedan, berättar Jonas Marmbrandt, organist och körledare.

– Först var de entusiastiska, sedan knorrade de – det var svårare än det de var vana att sjunga – och till sist var de glada och stolta när de gick i land med uppgiften.

Gloria av Vivaldi består av 12 satser för kör, solister och orkester. Satserna är omväxlande snabba, rytmiskt dansanta och långsamma, melodiskt vackra. Vid konserten får vi höra solosång av tre solister.

Artikelbild

| Den lokala förmågan sopranen Marina Wahlén är en av solisterna i Vivalids Gloria på söndag den 27 maj.

– Två av de tre solosångarna är förmågor från bygden: Gunilla Nordquist Paulsson, alt och Martina Wahlén, sopran. Jennie Eriksson, sopran är inhyrd för uppgiften. Hennes röst och sätt att sjunga lämpar sig väl för uppgiften, berättar Jonas Marmbrandt.

På plats finns också Drottningholms barockensemble, som bildades 1971 och hade som mål att spela 1600- och 1700-tals musik på tidstrogna instrument. En av konsertmästarna för ensemblen är violinisten Nils-Erik Sparf, som även är primarie i Uppsala Kammarsolister.

Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741) skrev De fyra årstiderna 1725 (italienska: Le quattro stagioni) som består av fyra violinkonseter (en för varje årstid med tre satser i respektive årstid). De flesta känner säkert till den första konserten Våren, som är ett av världens mest kända klassiska stycken. Våren ligger som etta i en lista över Vivaldis mest älskade verk. Vivaldis Gloria (D-dur), som skrevs 1717 och är Vivaldis mest kända sakrala verk, kommer inte långt efter, det ligger på femte plats.