Under de senaste två månaderna har antalet försenade och inställda tåg varit ovanligt många.

Och trots att de flesta vet att det nu fattats ett beslut om att bygga ut järnvägen till fyra spår fram till år 2033 så är frustrationen stor.

Många är oroliga för hur det ska gå den närmaste tiden, i väntan på utbyggnaden.

Artikelbild

| Arkivbild. Tängsel på stationen i Uppsala.

– Det är mycket bra att det blir fyra spår, men ur ett företagarperspektiv måste något göras nu. 15 år är för lång tid för oss att vänta på bättre förbindelser, säger Kajsa Bennbom Lindner, vd på Eklundshof.

Hon är en av de många företagare som drabbas av tågproblemen.

UNT har talat med flera personer som driver företag i Uppsala. Samtliga, utom en, säger att deras företag och anställda drabbas hårt av problemen i tågtrafiken. Främst handlar det om att företagen tappar kompetens eftersom medarbetare slutar på grund av att de aldrig vet om de kommer i tid till jobbet eller inte.

Och det är just när oron för att kollektivtrafiken inte ska fungera som det påverkar ett samhälles kostnader. Det säger Maria Börjesson, professor i nationalekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Artikelbild

| Cecilia Sjöstedt, vd på Galderma Uppsala

– Ja, enstaka förseningar på grund av snökaos eller liknande är inte så farligt, det förstår folk, men om förseningarna förekommer för ofta påverkar det allt från bostadspriser till ekonomisk produktivitet och tillväxt, säger Maria Börjesson.

Enligt henne är det Uppsala som drabbas mest av problemen mellan Stockholm och Uppsala.

Artikelbild

| Kajsa Bennbom Lindner, vd på Eklundshof.

– Stockholms län har ändå alltid gott om arbetskraft, men i Uppsala är arbetsmarknaden mer beroende av att trafiken till Stockholm fungerar, säger Maria Börjesson.

Cecilia Sjöstedt är vd på hudläkemedelsföretaget Galderma som har över 400 anställda i Uppsala. Hon säger att förseningarna i tågtrafiken stör deras verksamhet en hel del.

Artikelbild

| Lars Svensson vd på Sh Bygg.

– Framförallt innebär det en extra stress för dem som tågpendlar för att komma till jobbet. Det är bra att det finns en långsiktig plan för att lösa problemen, men det skulle behöva göras något åt problemet även i nutid, tycker Cecilia Sjöstedt.

Även Lars Svensson, vd på Sh bygg med 300 anställda, håller med:

– Tågproblemen påverkar oss mycket. Det skapar stress hos våra anställda, när de aldrig vet om och när tåget ska komma fram. Personer som arbetar i Stockholm tycker också att det är för krångligt att åka till möten hos oss. När jag ska in på möten i Stockholm så tar jag ofta bilen för att vara säker på att hinna, säger Lars Svensson.

Kajsa Bennbom Lindner, vd på Eklundshof, framhåller att företagen till och med tappar kompetens på grund av de osäkra kommunikationerna:

– Vi har förlorat bra medarbetare på grund av att de inte har kunnat komma fram i tid till sina arbetspass. Vår verksamhet är väldigt känslig på det sättet, det inte går att komma för sent om man ska låsa upp eller laga frukost eller annat som måste ske en viss tid, Kajsa Bennbom Lindner.

Även konferensverksamhet i staden påverkas.

– När en utbildare och eller föreläsare kommer för sent, får det följdverkningar för hela gruppers dagsprogram. Det är frustrerande att tågtrafiken fungerar så dåligt, för alla vill vi ju vara miljövänliga och ta tåget i första hand, säger Kajsa Bennbom Lindner.

Utöver arbetsmarknaden så påverkas även bostadsmarknaden och hela den ekonomiska tillväxten av hur kommunikationerna fungerar till en ort, enligt Maria Börjesson.

– Effekterna blir störst i de städer och orter som ligger i regioner med närhet till andra städer, där många pendlar till arbetet, säger hon.

När det gäller Uppsala- och Stockholmsregionen, där antalet resande är så många, handlar det om stora samhällskostnader varje dag tågen är försenade.

– I snitt kostar det 350 kronor per timme och person som ett tåg är försenat, säger Maria Börjesson.

– Det är när arbetsmarknaderna i städer byggs ihop, precis som i området mellan Stockholm och Uppsala län, som pendlingen ökar, säger Maria Börjesson.

Men det är inte enbart detta som gör att många pendlar mellan just Uppsala och Stockholm. Det handlar också om att utbildningsnivån är hög här. Enligt kunskapsmyndigheten Trafikanalys är personer med högre utbildning mer benägna att pendla längre sträckor än andra.

– Ja, det kan handla om att man är utbildad för något specifikt område och då kan man tjäna mer i lön på att pendla än att ta en annan typ av jobb, säger Maria Börjesson.

Går det att göra något nu för att förbättra tågtrafiken?

– Det är Trafikverket som beslutar hur trafiken ska se ut på de spår som finns. En möjlighet kan vara att inte köra några godståg under de timmar som flest pendlar, säger Maria Börjesson.

Bertil Kinnunen (S), ordförande i Uppsalaregionens kollektivtrafiknämnd, svarar att diskussioner pågår med Trafikverket.

– Godstågen är omstyrda så mycket det går, men vi vill även att rangerbangården i Hallsberg byggs om så att fler godståg kan ta den vägen, istället för att åka på vår överbelastade sträcka, säger Bertil Kinnunen.

SL har också ambitionen att förlänga sina tåg till elva vagnar istället för åtta och längre dubbeldäckartåg kommer att köras på sträckan framöver, enligt Bertil Kinnunen.

– Sedan har vi pratat med Trafikverket om upprustningar av signalsystem och växlar för att undvika avbrott i trafiken, säger Bertil Kinnunen om vad han hoppas ska göras i den närmaste framtiden.