Medicinsk forskning bör vara en valfråga

Sverige bör utveckla en nationell handlingsplan för integritetssäker lagring, insamling, delning och användning av hälso- och vårddata, anser skribenterna.
Sverige bör utveckla en nationell handlingsplan för integritetssäker lagring, insamling, delning och användning av hälso- och vårddata, anser skribenterna.

18-29 år? Kolla superdealen

Nyheter har ingen åldersgräns - men vårt pris har det.