Insändare Svar till insändare av Jan Fredriksson 3/4

Jag förstod då jag skrev min insändare att politiker skulle bli upprörda. Inte röra deras arvoden och förmåner. Jan Fredriksson har dock visat att han, liksom fler politiker, missuppfattat syftet med insändaren. Jans repliksvar innehöll också ett par fel.

Min insändare var en uppmaning till politiker att förstå symbolvärdet i att spara in på sig själva. Jag påpekade att det inte skulle rädda ekonomin utan skulle visa medborgarna att politikerna själva insåg läget och att de som företrädare för medborgarna även var föregångare och visade sparvilja.

Ingenstans i min insändare sade jag att ersättare inte skulle få deltaga i nämnder och KF. Jag föreslog att man enbart skulle arvodera tjänstgörande ersättare, vilket skulle spara stora pengar åt kommunen. Självklart ska ersättare få deltaga och vara med och lära. Moroten ska inte behöva vara att de arvoderas utan att de genom att deltar och visar intresse skulle växa in i rollen och i sitt partis ögon för att senare bli ordinarie. Men sitter folk i 40 år på sin stol i KF så skapar man ju inga platser för nya att komma fram, så jag förstår att Jan inte tänker likadant.

Politiker i Enköping säger att kommunalråden ska ha samma lön som en riksdagledamot då vi får de bästa att vilja ta ledigt från sina jobb. Jag tänker precis tvärtom. Höga löner och arvoden gör att vi skapar miljö för att folk skulle vända sig till politiken endast för pengarnas skull.

Jag själv var politiskt aktiv i 10 år i Enköping och satt både i nämnder och i KF. Under majoriteten av denna tid gjorde jag det utan att ta ut arvode (orsaken till det är irrelevant) men jag deltog i de flesta mötena jag fick delta i av ett intresse, både till politiken och ett intresse att förbättra för Enköpingsborna. Jag vet att det går att vara med utan att man behöver få pengar för det. Om partierna vill så kan man få nya att intressera sig ändå.

Angående julbord så förekom det systematiskt i flera nämnder för 5 år sedan (jag vet att vissa nämnder haft det senare också). Jag tackade nej då jag bjöds in av den nämnd jag satt i eftersom jag inte fick betala för mitt eget julbord. Det gick inte för sig att en politiker inte ville bjudas.

Jag hoppas att kommunalråden i Enköping brinner för kommunen och gör det även utan en höjning av sina löner. Jag hoppas partierna kan locka medlemmar som vill vara med av andra orsaker än att de får pengar. Kanske har jag fel. Kanske är pengar drivkraften för politikerna i kommunen. Kanske är det därför man sitter 40 år i KF?