"Vi vill inte alltid ha täppta näsor"

26 juni 2019 06:30

Jag är tacksam att den med åren allt sämre städningen av våra skolor tas upp i miljöbyggnadsnämnden som också slår fast att städningen i Enköpingsskolor måste bli bättre, se artikel i EP den 17 juni.

Att kunna andas frisk och ren luft i alla skolans lokaler så att alla så väl elever, lärare och skolpersonal orkar med den krävande arbetsmiljön som en skola utgör, är otroligt viktigt.

Jag jobbar som träslöjdslärare på S:t Ilianskolan. Jag är känd i kommunen för att vara kritisk till att arbetsmiljön i slöjdsalarna är undermålig. När jag började på S:t Ilianskolan var min slöjdsal rena katastrofen med undermålig städning, jag införde olika städområden som skulle utföras i slutet av varje lektion av eleverna, så att alla elever alltid kom till en ren och fin sal. Under årens lopp har jag hela tiden förbättrat arbetsmiljön väsentligt. År 2000 gjordes en damm- och partikelmätning av alla kommunens skolor vilken visade på att min sal var den bästa av alla då det gällde att få bort de skadliga damm och spånpartiklarna.

Tyvärr bestämde kommunen för några år sedan att renovera min fina sal. Under tiden fick jag husera vid Västerledskolans slöjdsal. När jag återkom till min nyrenoverade slöjdsal på S:t Ilianskolan hade kommunen valt att kasta ut min fina spånsugsanläggning som köptes 1990 för 400 000 och var helt felfri, till en ny betydligt klenare sug som bara har strulat och stannat gång på gång. Kvaliteten är så låg så att allt går sönder hela tiden, de har bytt ut all elektronik för att få igång den.

När jag planhyvlar en stående bräda vilket är den vanligaste användningen, faller 90 procent av spånen ner på inmatningsbordet vilket i sin tur resulterar i att jag har varit nära att fastna i denna maskin flera gånger, skulle så ske så kommer jag att förblöda på platsen eftersom maskinen matar in föremålet/läraren. Bandslippen kan jag nu inte använda alls då dammet inte sugs in utan kastas ut i salen och in i våra lungor med risk att drabbas av cancer. Att kommunen väljer att säga att de inte gör något åt denna svaga spånsug är skrämmande och otroligt oansvarigt. Detta borde miljö- och byggnadsnämnden i Enköping titta närmare på så att vi återfår en ren och säker arbetsmiljö i våra så viktiga slöjdsalar. Och visst vore det skönt att slippa vara så täppt i näsan hela tiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulf Troedsson