Insändare Svar till insändare från signaturen Astmatiker 1/2

Hej och tack för din påminnelse!

Lasarettet ska vara parfymfritt och det är något som är viktigt för oss. Alla som börjar arbeta på lasarettet får information om detta vid sin introduktion och vi har också ett informationsmaterial för att upplysa – både patient, anhörig och medarbetare – om att lasarettet är parfymfritt.

Då du har upplevt ett problem med parfym hos oss betyder det ju att vi behöver bli ännu bättre och vi kommer därför att aktualisera frågan.