Ibland när jag har träffat folk från Uppsala och Västerås har jag berättat om hur bra vi har det i Enköping med seniorgym och alla aktiviteterna på Kryddgården. De har då blivit avundsjuka. Vilken investering i de äldres hälsa, har jag fått höra.

Nu är det andra tongångar. Det ska sparas in på oss äldre. Sparar man? Förmodligen blir det fler fallolyckor, mer hemsjukvård – men det är en annan penningpung som betalar det, så man tror att man sparar.

Många i min åldersgrupp är oroliga för neddragningar på seniorgym och Träffpunkten. Vi har ett råd till de som bestämmer i Enköping: Tänk om, tänk rätt.