Ledare Tjänstemän på Skolverket saboterade alliansregeringens försök att ta fram en bättre skolplan. Detta kunde ledamoten av kungliga vetenskapsakademien Per Kornhall och skoldebattören Isak Skogstad visa med stöd av interna, tidigare opublicerade, dokument. Trots att Skolverket hade fått i uppdrag att betona faktakunskaper tog tjänstemännen fram en läroplan med abstrakta kunskapskrav som låg i linje med deras postmoderna ideologi.

Denna typ av tjänstemannaaktivism är tyvärr inte en företeelse reserverad för flumskolan utan återfinns i olika myndigheter på flera nivåer.

Rikspolisstyrelsen och de delar av Polisen som ansvarar för hantering av vapenlicenser kampanjar för att inskränka den legala rätten att äga vapen i Sverige. Ansökningar om vapenlicens nekas närmast systematiskt utan tydligt lagstöd och rikspolisstyrelsen lobbar ständigt för skärpningar av vapenlagarna.

När krafter inom Polisen ägnar sig mer åt aktivism och att försöka ändra lagen, som de är tillsatta att upprätthålla, skadas förtroendet för både våra myndigheten och lagen.

En liknande situation har uppstått i Dalarna där samma tjänsteman som ska avgöra om en skog ska få avverkas också är naturrättsaktivist och på fritiden motarbetar all skogsavverkning. Som lagen är utformad i dag finns det redan mycket som stoppar avverkning. Förekomsten av murklor eller häckande fågel har visat sig vara omständigheter som kan inskränka äganderätten.

När den tjänsteman som är anställd för att göra en objektiv bedömning har en annan agenda privat kan myndighetsutövningen ifrågasättas. I just detta fall avskedade Länsstyrelsen i Dalarna mycket föredömligt tjänstemannen i fråga. Men det finns fler liknande fall.

Företeelsen är mycket allvarlig eftersom medborgarnas rättigheter inskränks godtyckligt och den demokratiska processen kapas. Det är därför välkommet att det finns flera förslag på lösningar. Bland annat har den moderata riksdagsledamoten Ida Drougge tagit initiativ till att återupprätta tjänstemannaansvaret. Förhoppningsvis kan vi se en skarp lagändring där även tjänstemän hålls ansvariga för sina beslut.

Politiker väljs på ett mandat att förändra och när arbetssätt och ideologi sitter så djupt i väggarna på myndigheter att den folkvilja politikerna representerar inte får genomslag behövs drastiska åtgärder.

Flera partier har föreslagit att polisen borde fråntas uppgiften att utfärda vapenlicenser och att man i stället borde skapa en viltvårdsmyndighet för ändamålet. På samma tema finns det nu ett utredningsförslag på att lägga ned Skolverket och Skolinspektionen för i stället ersätta dem med en ny myndighet.

Det är byråkratin som förverkligar beslutsfattarnas intentioner. Just därför är det viktigt att slå ned på dem som vill utnyttja sina roller för att rykta sina käpphästar. (SNB)