Insändare I lördagens tidning kunde vi läsa om nästa sparförslag; minskade öppettider för biblioteket. Är det den nya politiska ledningens strategi att pytsa ut ett nytt sparförslag i veckan, sträcka upp fingret i luften och se hur mycket det blåser? Blåser det mycket tar vi bort sparförslaget?

Jag och många med mig har i flera år kämpat för Kulturhus Joar Blå. Äntligen en satsning på kultur och bildning i Enköpings kommun ett kulturhus som ni alla var för, i alla fall före valet.

Jag sätter därför en av lördagens rubriker i halsen ”Sparkrav kan minska bibliotekets öppettider”! Läser vidare att sparkravet innebär för 2019 350 000 kronor, 2020 450 000, 2021 460 000, och 2022 470 000, detta i ett läge när Enköping redan satsar mindre än andra kommuner på både biblioteket och summan för inköpta böcker.

Detta ska ställas mot att den nationella biblioteksutredningen säger att tillgängligheten för alla medborgare ska ökas på folkbiblioteken och att biblioteken är mycket viktigt för ökad demokrati. Jonas Nyström, chef för Upplevelseförvaltningen, säger också att det är osäkert om vi kommer att kunna leva upp till målen för kvalitet och tillgänglighet som är ett lagkrav i den nya utredningen. Man baxnar!

Jag läser vidare i den lokala biblioteksplanen för Enköping där det sägs att ”Biblioteket i Enköpings stora arbete de kommande åren är att fortsätta att sänka trösklarna”. Min undring blir då sänker vi trösklarna genom att hålla stängt. Vi bor i en pendlarkommun ska dessa pendlare aldrig ha möjlighet att kunna komma in på biblioteket, dom betalar lika mycket skatt som vi andra.

Biblioteket har idag över 600 fysiska besökare per dag och ytterligare 300 via nätet, vilket tyder på att man täcker ett stort behov. Samhället har en skyldighet att stötta upp och erbjuda icke kommersiella lokaler, för både studier och samvaro och att öka tillgängligheten och öppet tiderna efter de behov som besökarna har – inte att minska tillgängligheten genom att ha stängt på kvällar och helger.

I valrörelsen var ni väldigt tysta om besparingar men det första ni gjorde när ni kom till makten var att sätta igång besparingsdiskussionen. Ska kommunen bli en lågbudgetkommun där all ”medborgarservice” som inte når upp till eventuella lagars minimikrav är avvecklad? Vilka vill arbeta och bo i den kommunen? När ni politiker lägger era sparförslag handlar det oftast om att de svagaste grupperna ”längst ut” drabbas. När lade ni senast en plan för er egen effektivitet? Vad kan ni spara på inom er egen organisation i kommunen?

Vi Enköpingsbor har länge sett fram emot en upprustning av det under många år totalt misskötta Joar Blå, en ordentlig satsning på kulturen och biblioteket. Jag vill se dessa planer förverkligas i ett positivt och framåtsträvande Enköping!