Insändare Bokbussen i Enköpings kommun har nu infört det nya körschemat. Konstaterar att den hållplats vi nyttjar och som funnits där i 15-20 år, nu tagits bort. I stället för att, som tidigare, stanna mitt i området har man nu valt hållplats i ytterkanten, ytterligare en kilometer bort. Detta av miljöskäl anger den processansvarige.

De flesta boende är ålderspensionärer och många långt in i denna karriär. För dem som bor längst bort innebär det nu en promenad på 4 kilometer. Då skälet till ändrad hållplats är att spara på miljön är egen bil inget alternativ. Bara att bära tunga bokkassar i snö och halka.

Att få nya kunder till bokbussen är inte lätt. Att bo i området, vara intresserad av att läsa tryckta böcker och vara hemma, dagtid, då bussen stannar är kraven.

På sommaren när området är som mest bebott och många har tid att läsa, då ställs bussen in och tar sommarlov.

Nu investeras 400 000 skattekronor i att göra hembesök hos barn som inte är i förskolan, förskolor dit bussen åker och stannar.

Vi vet att Enköping behöver spara på utgifterna, bokbussen och den personal som arbetar med den har nu blivit en möjlig besparingspotential förefaller det.

Tyvärr kommer inget att bli lånat på Märsön. Är man 80+ blir det för svårt. Att köra med egen bil känns oekonomiskt när bussen kan köra 2 minuter in på Märsön.

Det är så tråkigt att det är slut.