Debatt Det är ett skrämmande politiskt agerande från Socialdemokraterna (S) och Nystart Enköping (NE) i fallet med den fullstora sporthallen på Munksundet.

Hur kan ni påstå att förslaget med möjligheten att integrera en fullstor sporthall med den nya Munksundsskolan inte har blivit presenterat för er, när dåvarande tillförordnade Samhällsbyggnadschefen gjorde det som han sa till mig efter ert möte i slutet av november 2015? Varför skulle han säga så till mig som projektledare för nya Munksundsskolan? Vad skulle han ha för vinning av det? Det han sa till mig var att han framfört detta alternativ men att du Helena Proos (S) pekade med hela handen och sa att den skulle byggas på Enavallens grusplan. Vet ej anledningen till detta men det är det jag har försökt att få redan på i snart ett år utan att fått ett vettigt och trovärdigt svar!?

Synd att betala mer för en sämre produkt!

Även den dåvarande kommundirektören Kenneth Holmstedt var med på detta möte så jag kanske även måste prata med honom om vad som sas på mötet?

Förhoppningsvis så har han ett bättre minne!

Jag vet att ni aldrig skulle erkänna att ni visste om detta möjliga alternativ för då minskar er trovärdighet avsevärt och kan äventyra er politiska karriär.

Det skulle vara väldigt roligt och lärorikt att få reda på vad ni menar med att jag gör partipolitik av detta då jag inte tillhör något parti, utan jag försöker bara få ett svar som skattebetalare och innevånare i Enköpings Kommun!? Är det för mycket begärt? Tydligen är det så! Skrämmande!

Mitt enda intresse är att som skattebetalare och kommuninnevånare få till det bästa ur ett verksamhetsperspektiv och att inte kasta bort skattemedel i onödan, när det finns så många andra behov att uppfylla för den kommunala ekonomin.