Jag blev överraskad över centerpartisten Jan Fredrikssons insändare om konstgräset i Fjärdhundra. Jan Fredriksson blandar ihop vad en kommunal nämnd har för ordning på sitt beslutsfattande och vad ett politiskt parti har för möjligheter att lova och besluta.

Jan Fredriksson kan som centerpartist mycket väl delta i Fotbollsalliansens möten och lova både det ena och det andra. Men han kan knappast som en ledamot av Upplevelsenämnden göra det. Han kan inte heller komma tillbaka till nämnden efter sitt löfte på detta fotbollsmöte och, utan att nämnden i vanlig ordning berett ärendet, fordra att nämnden ska bifalla hans förslag. Det finns krav i kommunallagen på att alla ärenden ska vara beredda innan beslut fattas.

Det är så vi socialdemokrater jobbar när vi sitter på beslutstolar i kommunen och när vi, som nu inför valet, skriver våra program. I sinom tid när investeringsbudget för de kommande åren ska fastställas i nämnd och fullmäktige kommer jag att se till att Upplevelsenämnden bereder och beslutar om i vilken ordning kommande konstgräsplaner ska anläggas.

Johan Engwall (s) och jag har fått vårt parti med oss på att Fjärdhundra står i tur när nästa konstgräsplan ska anläggas. Detta borde glädja Jan Fredriksson. Det är därför ingen vågad gissning att om både Centern och Socialdemokraterna hjälps åt i denna fråga så kommer planen till stånd under den kommande mandatperioden. Det kanske finns flera frågor där sådan samsyn kan finnas? Det vore väl bättre att fortsätta söka sådana än att debattera om vem som först lade ett förslag.