Ska bokbussen i Enköping läggas ner?

2 augusti 2019 06:00

Jag har tidigare ställt några frågor till Nina Halden Rönnlund, verksamhetschef för kultur, konst och bibliotek vid Enköpings kommun, gällande bokbussen men de svar jag erhållit har bara varit propaganda utan sakligt innehåll. Jag ställer frågorna här ytterligare en gång, samt kompletterar med några flera på samma gång.

Eftersom mina frågor ligger inom offentlighetsprincipen så är Nina Halden Rönnlund skyldig att svara. Naturligtvis kan jag begära ut samtliga handlingar, men det är ju en betydligt krångligare väg, eller hur?

Här kommer frågorna:

1. Beslut om neddragning av stopp till ca 20 procent av tidigare stopp beslutades under våren 1018 men låntagarna fick inget besked förrän sista veckan i december 2018. Varför?

2. Hur många personer besökte bokbussen under tiden 1 januari–30 juni 2018?

3. Hur många böcker lånades ut samma tid från bokbussen?

4. Hur många personer besökte bokbussen under tiden 1 januari–30 juni 2019?

5. Hur många böcker lånades ut samma tid från bokbussen?

6. ”Boken kommer”; hur många besök har gjorts under tiden 1 januari–30 juni 2019?

7. Vad har dessa besök kostat totalt i tid; personal; transport; fordon?

Regeringen har givit kommunerna i uppdrag att ­underlätta lån av böcker framför allt till äldre och ­fysiskt handikappade. Har kommunen uppfyllt dessa krav? Knappast troligt.

De kunder som anlitat bokbussen är ofta ensamma äldre personer som har svårt att själva förflytta sig några längre sträckor. Att kunna ta sig en kortare sträcka fram till bussen, prata lite och låna några böcker samt sedan av egen kraft kunna ta sig tillbaka till sitt hem är väldigt viktigt för den personliga känslan av att klara detta utan assistans. Nu är det för många över milen fram och tillbaka till de fasta platser som angörs. Detta är i stort sett en omöjlighet för personer med fysiskt handikapp som kräver rullstol, rullator, kryckor eller annan utrustning. Ofta saknar de bil också. De är nu med detta upplägg uteslutna från den gemenskap bokbussen skapade.

Jag har fått många samtal från personer som inte längre kan utnyttja bibliotekets bokbuss. Många har erbjudits att anlita tjänsten ”Boken Kommer”. Det är, enligt de som kontaktat mig, att jämställa med hemtjänstens leverans av matlådor vid dörren för en veckas förbrukning. Känns förnedrande!

Det viktiga är inte boken i sig utan förmågan att ta sig dit och hem utan assistans. En prestation som psykiskt är oerhört viktig.

Jag avslutar med ytterligare en fråga.

Frågan lyder: Är tanken med beslutet att på sikt lägga ner bokbussen?

Det finns bara två svarsalternativ på den frågan: JA eller NEJ.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gösta Johnsson