Insändare Svar på insändare "Höga vederlag luktar illa i spartider"

Enköpings kommun, med drygt 3 200 tillsvidareanställda medarbetare, har de senaste fem åren kommit överens med ett tiotal medarbetare varje år om att avsluta anställningen i en överenskommelse. Överenskommelserna har skett inom olika yrkesgrupper, både chefer och medarbetare. Vanligaste orsaken är på grund av ohälsa.

En överenskommelse handlar om att komma överens om ett avslut med ett visst antal månadslöner och att man avslutar anställningen på ett bestämt datum.

När vi gör dessa överenskommelser är det alltid med utgångspunkten vad som är bäst för kommunens verksamheter och för den enskilda medarbetaren.