Moderaterna i Enköping börjar komma fram till hur vi vill att Enköping ska utvecklas. Vi har ägnat många timmar till att lyssna på medborgare, diskuterat internt och med de som inte har någon bindning till vårt parti. Självklart har dialogen med övrig opposition varit en viktig del.

Vi har kommit fram till ett antal förslag, men vi inser också att det är nödvändigt för oss att ge och ta i förhandlingarna i framtiden. Det är många platser och verksamheter som berörs.

Vi är överens med övriga oppositionen att Joar bör bevaras, vi är alla eniga om att ett stort kontorshus inklusive ett parkeringshus inte är lämpligt att bygga på Joartomten, då det kommer påverka upplevelsen av Drömparken negativt.

När det gäller kommunhusets placering så vill vi utreda ett förslag vi har. Hamnverken är en byggnad på 15 000 kvadratmeter och det är få verksamheter som kan nyttja den historiska byggnaden. Man skulle antingen kunna hyra den för en längre period eller Hamnverken skulle kunna vara en del av ett byte med exempelvis Statt-gropen. Kommunhuset behöver drygt halva, men det skulle kunna kompletteras med exempelvis museum. Enköpings museum och museet efter Bahco skulle passa i dessa historisk lokal.

Är inte Hamnverket ett bra alternativ, så anser vi att befintlig tomt är ett bra alternativ. Antingen att man renoverar befintligt eller bygger på parkeringen för att sedan göra parkering på befintlig plats.

När det gäller Statt-gropen, så anser vi att kommunen bör se till att utgrävningen görs så snart som möjligt och att arbetet med detaljplanen återupptas. Vi tror inte att ett kulturhus är det rätta alternativet, utan bostäder och/eller hotell skulle passa bra. Kommersiella lokaler i botten tror vi också är att föredra. Det finns många aktörer som är intresserade att förverkliga sådana planer. Kommunen ska i samband med försäljningen säkerställa att det är en kort tid man har på sig att start bygget, innan sanktioner utgår.

Torgets attraktivitet måste öka och det arbetet måste komma igång, då det också har diskuterats länge. Ett första steg kan vara att stänga av Kyrkogatan framför Selma Jansson, ta bort parkeringen på torget och anlägga både en park och lekpark på den ytan. Andra idéer kan vara att värma vissa delar av torget och en del sittplatser med fjärrvärme.

När det gäller torget finns det en uppsjö av idéer hos många, det är nu dags att koka ner dessa till ett realistiskt och bra förslag och agera.