Insändare Svar på insändaren ”Vem har ansvar för sparandet?” från ”Gubben på stubben” (EP 1 april).

Tack för din fråga om ”När slogs det larm om att budgeten inte höll 2018, fick inte Nystart och S besked från sina förvaltningar? Redan då skulle åtgärder satts in, men då var det förstås ett valår…”

Redan i april 2018 varslade förvaltningarna om att årets resultat skulle bli svårt att uppnå. Den första större delårsrapporten i maj visade att 2018 riskerade att sluta i ett underskott på 29 miljoner kronor, 78 miljoner lägre än det budgeterade överskottet på 49 miljoner kronor.

Utifrån det presenterade Nystart Enköping och Socialdemokraterna i den dåvarande politiska ledningen tydliga resultatkrav för samtliga nämnder och förvaltningar. Kraven såg olika ut, beroende på hur verksamheterna skulle påverkas.

Beslut om besparingar fattades vid ett extrainsatt möte med kommunstyrelsen den 11 juni 2018, och senare även i kommunfullmäktige.

Samtliga nämnder och förvaltningar arbetade målmedvetet med det nya resultatkravet och bidrog till att 2018 års resultat förbättrades kraftigt till ett överskott på just 49 miljoner kronor. Helt enligt budget.

Överskottet var 2 procent av inkomsterna från skatter och bidrag. Det är vad kommuner rekommenderas att ha, för att med egna medel på sikt kunna finansiera bland annat utbyggnaden av förskolor, skolor, omsorgsboenden, infrastruktur och andra investeringar.

Under vår tid i den politiska ledningen 2015-2018 var kommunens sammanlagda överskott 207 miljoner kronor (drygt 2,2 procent), ett viktigt och bra överskott i en kommun som växer.

Så har vi hanterat kommunens ekonomi de år som gått. Det är också vår budget för 2019 som den nya politiska minoritetsledningen (M+C+L+KD+MP) har att följa och förverkliga.

Vi är starkt kritiska till hur fempartikoalitionen lanserat ett flertal sparförslag för år 2020, helt utanför budgetprocessen och utan bredare politisk förankring.

Liksom många andra kommuner står Enköping inför ekonomiska utmaningar. Och precis som tidigare år kommer våra partier att ta ansvar för kommunens ekonomiska utveckling när 2020 års budgetbeslut fattas i fullmäktige i juni.