Insändare Till min stora förvåning läste jag nyligen i EP att kommunen vill bygga bostäder på och intill det område där värmeverket idag ligger. Har man i kommunledningen inte förstått någonting av det arbete som görs av alla de kommuner som ligger intill Mälaren?

Det går ut på att först finna de områden intill Mälaren som riskerar att översvämmas som en följd av de klimatförändringar som idag anses ofrånkomliga. Värmeverket och intilliggande områden hör till dessa. För att sedan i möjligaste mån minska konsekvenserna av en översvämning bör de aktuella områdena inte bebyggas med sådant som drabbas katastrofalt vid en översvämning.

För parker, småbåtshamnar och liknande är en vattennivåhöjning av 2-3 meter förvisso förtretlig men inte katastrofal. Att bygga bostäder på områden som riskerar att översvämmas är oansvarigt.

Vem vill bo intill en sumpmark? Ett kärr som dominerar utsikten söderut och som väcker entusiasm endast hos ornitologer och botaniker!

Bostadshus kan förvisso byggas på styltor, så byggde man redan på stenåldern när man bodde mitt ute i en sjö. Efter att ha slagit ner hundratals pålar till 50 meters djup kan första våningsplanet byggas minst tre meter över marken, därunder kan båtar och livflottar förvaras i beredskap. Jag föredrar en husbåt istället!