Insändare Nu har väl ändå politikerna fått hjärnsläpp. Hur kan man ens tänka tanken att bygga bostäder vid det stinkande dike som kallas Enköpingsån. Som dessutom har misskötts i årtionden med igenväxning som följd. Att av den anledningen flytta fungerande värmeverk och reningsverk utgör en orimlig kostnad för de som ska bo där. Likaså de dyra grundarbetena som platsen kräver. Eller är det tänkt att skattebetalarna ska bekosta ett nytt värme- respektive reningsverk?

Jag uppmanar våra kommunpolitiker att sansa sig och göra ett omtag i frågan. Lyssna på Hans Österberg som är en klok man och väl insatt i frågan. Vad säger den nya ledningen för värmeverket?