Nya partier är bättre på små barns behov

20 juli 2017 06:00

Förra året pratades det inte alls i Almedalen om vad barn 0-6 år behöver. Därför åkte vi dit i år med vår namninsamling Power to Parents 2018, som är partipolitiskt oberoende och vill att föräldrar ska få större möjligheter att utgå från det enskilda barnets behov och ge barnet den tid det behöver. Många barn får inte det i dag och det ökar risken för att barnet ska drabbas av psykisk ohälsa längre fram i livet. Något som kostar både i lidande och pengar.

Ett av de största hindren för föräldrar är den 40 år gamla familjepolitiken, som inte har anpassats efter modern forskning om barns omsorgsbehov. Genom forskning om bland annat anknytning, neurobiologi och utvecklingspsykologi vet vi i dag så mycket mer om vad små barn behöver för att kunna utveckla en god psykisk hälsa. För att tillgodose dessa behov krävs att föräldrar och barn får mer tid tillsammans än vad familjepolitiken ger utrymme för, när den pressar föräldrar att lämna sina barn till förskola från cirka ett års ålder.

För att väljarna ska få veta hur bra partiernas politik är för barn 0-6 år, har vi tagit fram en Barnbarometer som vi även delade ut till alla partier i Almedalen. Fem frågor bedömdes hos de åtta riksdagspartierna, samt tre partier som vill in i riksdagen och har förslag som kan påverka föräldrars möjligheter positivt eller negativt: Medborgerlig Samling, Kristna Värdepartiet och Feministiskt Initiativ.

Partierna fick pluspoäng för förslag som ökar föräldrars möjligheter att ge sina barn den tid de behöver, minuspoäng för förslag som minskar deras möjligheter. Noll poäng betyder ingen förändring jämfört med dagens familjepolitik.

Frågorna handlade om föräldrapenningen ska kortas och kvoteras, om föräldrar ska få välja bland fler barnomsorgsformer än förskola (inklusive hemmaomsorg) och om det ska subventioneras lika, samt om föräldrar ska få möjlighet till sambeskattning och att dela på intjänade pensionspoäng.

Totalt fick Socialdemokraterna sämst resultat, tätt följda av Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men nära vänsterblocket hamnade även Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna, som inte har några förslag för ökad valfrihet för föräldrar.

Bäst resultat fick Kristna Värdepartiet, därefter Sverigedemokraterna och sedan Kristdemokraterna och Medborgerlig Samling som hamnade på delad tredje plats.

En annan intressant slutsats man kan dra är att nya partier verkar vara bäst på att driva frihetlig familjepolitik. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är de senast invalda partierna i riksdagen och Medborgerlig Samling och Kristna Värdepartiet försöker komma in i valet 2018. Det här borde ge de ”gamla” riksdagspartierna något att fundera på: Kan dessa nya partier ha fångat upp något i samhällsanalysen som gamlingarna missat? Svaret är enkelt: Ja, modern forskning och en stark folkopinion som stödjer valfrihet. Därför vill de nya partierna ändra på systemet i stället för på människorna, som regeringen hellre gör.

Debatt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!