Insändare En flagga nationell

syns med vindar leka

medan en mamsell

stilla ror sin eka

mot boningen för han

som lamslog en tyrann -

mot det som sedermera

i eldslågor försvann.En boning för

en ryttare

med siktet mot den tron

som krävde såväl

blodbad

som upplöst union.Arvet från en ätt

en blågul junidag -

en dag vi har försett

med ord som gjorts

till lag.