Läraryrket måste bli mer attraktivt

4 januari 2018 06:30

Lärarbristen är redan idag allvarlig, men enligt prognoser ett ännu större problem i framtiden. En rapport från Skolverket nyligen visar att det saknas 187 000 lärartjänster på heltid fram till år 2031. Bara här i Uppsala län handlar det om 6 200 lärare. Läraryrket måste bli mer attraktivt för att vi ska klara framtidens utbildning.

Vikten av att våra barn får möte skickliga lärare i skolan går inte att överdriva, och borde vara en självklarhet. Kvalitet i utbildning uppstår just i det ögonblick när en elev får möta en lärare i klassrummet. Tyvärr är bristen på lärare i framtiden stor. 187 000 heltidstjänster. Så många lärare, innefattande alla lärarkategorier, behövs det enligt Skolverket fram till år 2031. I Uppsala län motsvarar behovet 6 200 heltidstjänster under samma period. Redan de närmsta fem åren saknas det 77 000 lärare. Krafttag behövs nu för att lyckas rekrytera fler lärare och säkerställa en bra skolgång för alla barn.

För det första – bra lärare ska ha bra betalt. Och man ska kunna utvecklas som lärare. Som för alla yrken är det viktigt för lärare att kunna växa och utvecklas i sin yrkesroll. Både för sin egen och för elevernas skull Alliansregeringen införde karriärlärartjänster, och vi behöver nu bygga ut med fler karriärsteg där lön och kompetensutveckling går hand i hand. Särskilt behöver vi göra en extra satsning på karriärtjänster i utanförskapsområden, så det lönar sig att jobba med de skolorna med störst utmaningar.

För det andra – lärare måste få vara just lärare. Lärare vittnar själva om att för mycket av deras tid går till annat än att planera, genomföra och följa upp undervisning. 8 av 10 lärare hävdar att den administrativa bördan har ökat de senaste åren. Det är inte hållbart, särskilt inte när lärarbristen är stor. Onödig administration måste bort, lärarassistenter in för att avlasta lärarna och centrala prov digitaliseras för att minska arbetsbördan.

För det tredje – det behövs mer ordning och reda i skolan. Bristen på trygghet och arbetsro blir inte bara ett problem för eleverna, det skapar också en dålig arbetsmiljö. Det behövs tydligare regler som stärker lärarnas rätt att ingripa vid ordningsstörningar. Vi vill ha ordningsregler, och skriftliga omdömen som en kommentar i betyget, som gör skolan till en lugn och trygg plats med en god arbetsmiljö.

Det finns ingen snabb och enkel lösning på lärarbristen, utan det kräver hårt arbete för att höja läraryrkets attraktivitet. Fokus på att få vara just lärare, att få utvecklas och få en lugn arbetsmiljö är grundstenarna. Sverige behöver fler och skickliga lärare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!