Jobb lönar sig med M:s budget

16 oktober 2017 06:00

För alla er som jobbar, vill jobba och har jobbat

Allt för länge har bilden av Sverige präglats av pessimism. Kriser har avlöst varandra och trots att ekonomin går som tåget har allt för många haft känslan av att någonting inte står rätt till. Med Moderaternas budgetförslag vill vi stärka välfärdens kärna, det vill säga skola, vård och omsorg, och säkerställa tryggheten.

Vi sänker därför skatten med en tydlig inriktning mot dem med lägre inkomster och mot vanliga löntagare. För ett hushåll med en busschaufför och en undersköterska med två barn innebär detta 1 000 kr mer per månad. För en ensamstående över 65 år som arbetar heltid innebär detta 700 kronor mer per månad. Med Moderaternas budget kommer varannan medborgare i både Enköpings kommun och Håbo kommun att få sänkt skatt.

Moderaterna vill även satsa på 10 000 fler polisanställda i hela landet och höjda polislöner. För Uppsala läns del skulle det kunna innebära 160 nya poliser och 130 nya civilanställda. Polisen ska även ges bättre verktyg och straffen för grova våldsbrott bör skärpas. Lag och ordning ska återupprättas i hela landet. Sverige och Uppsala län ska ha en trygghet att lita på.

När det lönar sig bättre att ta ett arbete blir de som jobbar fler. Sveriges välstånd och välfärd bygger på att många arbetar och betalar skatt. Det enda sättet att långsiktigt klara välfärdens finansiering är att fler jobbar och att vi jobbar längre. Så bygger vi Sverige och vårt län starkare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marta Obminska