Svar till signaturen ”Rädd om min stad”

Jag är helt överens med dig om att det inte är acceptabelt att en entreprenör förstör kommunens egendom genom att såga sönder gatsten. Precis som du anger har vi ansvar att se till att det inte händer. Vi kommer att se till att entreprenören ersätter de skador de orsakat.