Insändare Sverige har förändrats. Det är numera svårt att öppna en tidning eller ta del av en nyhetssändning utan att mötas av skjutningar och våld.

Enligt nya siffror är snittet av det dödliga våldet det högsta på 30 år. Polisen beskriver hur 306 skjutningar i fjol ledde till 45 avlidna och 135 skadade. Efter årsskiftet har skjutningarna fortsatt. I slutet av februari hade 26 skjutningar ägt rum. Det motsvarar nästan en skjutning varannan dag. Så ser Sverige ut 2019.

Fler dödsskjutningar är symptom på en gängbrottslighet som breder ut sig och som blir allt grövre. Våldet och dödsskjutningarna har gått så långt att gängen både utmanar rättsstaten och hotar samhällskontraktet. I korselden står helt vanliga människor.

Häromdagen meddelande den rödgröna regeringen att 5,4 miljarder kronor ska läggas på att ge oss mer semester. I listan över vilka propositioner regeringen tänker överlämna till riksdagen återfinns bland annat att altaner ska bli bygglovsbefriade. Detta samtidigt som skottlossningar sker och allt fler känner sig otrygga i vardagen.

Borde det inte vara statens viktigaste prioritering; att bekämpa brottsligheten och se till att människor kan röra sig tryggt och säkert i vårt Sverige?

För att komma åt gängen krävs ett arbete på bred front. Poliserna behöver bli fler, men det är nu också hög tid att gå vidare och både skärpa straffen och ge polisen nya verktyg i kampen mot brottsligheten.

Till att börja med vill vi införa en gängbestämmelse som innebär dubbla straff för gängkriminella. En sådan bestämmelse finns i Danmark och kan leda till dubbla straff för vissa brott som har ett samband med uppgörelser i kriminella grupperingar.

Vi vill också införa en möjlighet för polisen att inrätta visitationszoner där de lättare kan söka efter vapen. Zonerna skulle skapa ytterligare möjligheter till effektiva preventiva insatser för att förebygga olaga vapeninnehav och allvarliga våldsbrott.

Slutligen bör gränsen för obligatorisk häktning sänkas från fängelse i två år till ett år. Det innebär att fler kriminella skulle låsas in i direkt anslutning till brottet och vara frihetsberövade fram till att de börjar avtjäna ett eventuellt fängelsestraff.

Samhället måste ta tillbaka makten från de kriminella gängen och vi måste göra det tillsammans. I den kraftsamling som krävs måste politiken stå för ledarskapet. Nu är tid för handling. Mer semester och fler altaner kommer inte att knäcka gängbrottsligheten.