Främlingsfientlighet och rasism ska alltid bekämpas

25 februari 2017 06:00

Svar till Hans Roheden (EP 17 februari).

I sin insändare anklagar Hans Roheden mig för att beskylla ”cirka 20 procent av valmans­kåren för att vara rasister och främlingsfientliga” och menar att det är ”mycket oförskämt”. Jag håller med – det vore oförskämt att kalla alla som lägger sin röst på SD för rasister. SD är ett parti med rasistiska rötter som fortfarande har många rasistiska företrädare. Det är inte att likställa med att alla deras väljare motiveras av rasism!

Det är just partiets politiska företrädare som gång efter annan på sociala media, i press och på offentliga möten uttrycker rasistiska och främlingsfientliga åsikter. Visst – utifrån partiets så kallade nolltolerans utesluts vissa, beroende på vilken ställning de har i partihierarkin. Men faktum är att det med jämna mellan­rum dyker upp nya ”fall” som partitoppen måste hantera. Och det händer i nutid och tillhör alltså inte enbart partiets historia.

Det handlar inte om SD-väljare som grupp utan politiska företrädare som väljarna i sann demokratisk anda de facto lagt sin röst på och gett sitt förtroende. Inte heller om enskilda väljare utan den politik och partiprogram väljare ger stöd åt förtroendevalda att driva på lokal, regional och nationell nivå. Ansvaret åligger inte väljarkåren utan de som aktivt valt att företräda partiet och dess politik.

Forskare och historiker ­pekar på tydliga paralleller i SD:s partiprogram med exempelvis ”Mein Kampf” (Mikael Nilsson, fil. dr. och historiker vid Uppsala universitet) och nazistisk retorik. Man anser också att fascismen lyser igenom i SD:s politik och menar att ”all fascism innehåller rasism” (Göran Dahl, professor emeritus i sociologi vid Lunds universitet).

Hans Roheden tar upp ett antal punkter i sin insändare där han ställer frågorna ”När blev invandrare en ras? När blev tiggare en ras? När blev ekonomiska flyktingar en ras?” och vill att jag ska komma med ett klarläggande. Låt mig då ställa en motfråga: Var i min insändare lyfter jag att dessa frågeställningar skulle vara exempel på rasism? Peka gärna ut detta. Jag har heller aldrig ifrågasatt SD-väljare som en grupp rasister.

I min insändare var ingången att moderaterna, som nu öppnat upp för ett samarbete, har benämnt SD som ett rasistiskt parti. Ändå väljer man att ”samtala” och förhandla med SD. Det oroar mig och var sakfrågan i min insändare!

Avslutningsvis, Hans Roheden, finns risken när man lägger ord i mun på den man vill föra en konstruktiv debatt med och beskyller vederbörande för att ha sagt något som det inte finns något belägg för att det skulle kunna uppfattas som ”oförskämt”.

Jag vill ändå förtydliga att jag aldrig kan acceptera att politiska företrädare oavsett partitillhörighet står med nazistsymboler, offentligt uttalar sig rasistiskt, hotar eller på annat sätt diskriminerar människor utifrån deras ursprung och etnicitet! Rasism och främlingsfientlighet ska alltid bekämpas – oavsett från vem eller vilka det kommer!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!