Fortsatt engagemang om Joar

12 maj 2017 06:00

Tack alla ni som engagerar er i frågorna om centrums utveckling i Enköping. Den välbesökta medborgardialogen nyligen resulterade i många intressanta förslag om statt-tomten. Dialogen följs nu bland annat av diskussioner med gymnasieelever och möten på fritidsgårdar.

Samtidigt pågår en debatt om Joar-fastigheterna. Vilken verksamhet ska vi ha där, hur ska husen se ut och vad ska de få kosta i förhållande till annat som är kommunens ansvar?

Allt detta engagemang är en styrka för demokratin. När fler tar ställning får vi som demokratiskt valda beslutsfattare vägledning i arbetet med att sammanfoga olika viljor. Det är ett viktigt beslutsunderlag, vid sidan av vad som är praktiskt möjligt och ekonomiskt önskvärt.

Joar-diskussionen belyser även hur snabbt det kan gå när en debatt tar fart i sociala medier.

Därför betonar vi än en gång att inga beslut är fattade om Joars framtid. Vi har presenterat en efterfrågad, sammanhållen utvecklingsplan för flera kommunala verksamheter. Syftet är att bygga ekonomiskt smart, samtidigt som verksamheterna bidrar till ett levande centrum.

Förslaget om att göra Joar Blå till ett nav i vår parksatsning, kanske med vinterträdgård och trädgårdscafé kombinerat med kommunala arbetsplatser, är just ett förslag.

Och precis som vi tidigare uttalat tydligt, välkomnar vi enskilda initiativ att undersöka andra förslag.

Efter att vi inbjudit företrädare för en Facebook-grupp om Joar att presentera sina tankar på den senaste medborgardialogen, ser vi nu till att de får full insyn och alla handlingar de behöver. Alla ska ha rätt till samma, offentliga information.

Fastighetsavdelningens utredning om kommunhuset och tjänstemännens framtida arbetssätt kan ha förvånat en del av dem som deltog i centrummötet, om man inte vet att utredningen förbereddes långt före mötet och handlar om mycket mer än placeringen.

Hur morgondagens arbetsplats för drygt 400 anställda bäst planeras behöver ses över oavsett var huset byggs. Visar det sig under utredningens gång att placeringen behöver ändras är vi förstås inte främmande för att göra det.

Framtiden får visa hur detta komplicerade pussel kan läggas. Där ingår att se vilka alternativ som bäst tar ansvar för både ”Joar i våra hjärtan”, centrum som helhet och kommunens totala ekonomi. I det arbetet stänger vi inga dörrar.

Debatt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Proos (S) Anders Wikman (NE)