Insändare Till valet 2014 kom för första gången ett missnöjesparti in i kommunfullmäktige i Enköping. Med enkla lösningar på komplicerade problem skulle de snabbt lösa det som de styrande inte hade lyckats lösa inom rimlig tid. Med facit i hand kan man konstatera att det inte blev någon ”nystart” och inte heller något lyft senare under mandatperioden. Gropen är kvar, Joar står kvar i samma skick och i det övergivna kommunhuset ekar det i korridorerna.

I en kostsam annonskampanj och i ett par insändare i EP (23/8, 25/8) försöker Nystart Enköping (NE) förtvivlat förbättra verkligheten med snygga formuleringar och glidningar på skalan mellan dröm och verklighet. Kan det vara så att de med sina sakfel försöker förvirra de Enköpingsbor som inte är insatta i sakfrågorna? Vår förhoppning är att de flesta som har läst insändarna och annonsmaterialet är så smarta att de genomskådar dem.

Vi ska inte trötta med en massa detaljer från NE:s propaganda, men några påståenden är så flagranta att de kräver en kommentar.

Badhuset – NE hävdar i sin insändare att ”alla partier röstade för ändrad inriktning”. Sanningen är att vid beslutet i kommunfullmäktige (KF) år 2016 var 25 av 51 ledamöter mot bygget av badhuset på Korsängsfältet (bara S och NE röstade för). Ett 400 miljoner kronors-projekt borde inte heller startas med så liten majoritet i fullmäktige.

P-huset – NE hävdar återigen att det skulle varit skattefinansierat, vilket aldrig var tanken. I en medvetet (?) vag formulering om avbrytandet av P-husbygget påstår de också att ”samtliga partier i fullmäktige var med oss”. Fakta är att S plus NE tog beslut i tekniska nämnden i april 2015 om att avbryta upphandlingen av P-huset. Ärendet har aldrig varit upp i KF eller kommunstyrelsen, så var de hittar den beskrivna enigheten är höljt i dunkel. Den parkeringspolicy som till slut kom fram 2017 pekar på behovet av parkeringshus och tjänstemännen håller fortfarande Fältskären som en möjlig placering.

Ekonomin – NE hävdar att de håller i skattepengarna och hänvisar till det goda resultatet 2017. Sanningen är att de statliga bidragen aldrig varit så stora som under 2017, bidrag som inte ens var budgeterade! Skulle dessa oplanerade inkomster från staten räknas bort hade kommunen redovisat ett underskott år 2017. 2018 har bidragen minskat dramatiskt vilket kommunens prognostiserade resultat också har gjort.

Redan efter några månader in på 2018 visar prognosen för hela året en avvikelse mot budget på nästa 80 Mkr.

Liknande skevheter återkommer på många ställen men på en punkt håller vi med NE. Precis som de säger i sin insändare i EP ”så har NE verkligen satt sin prägel på utvecklingen av Enköping” för under innevarande mandatperiod har vi sett förseningar på grund av upprivna beslut och vinglande, försämrade lösningar och en av de för Enköpingsborna dyraste mandatperioderna.