Insändare Roger Pettersson raljerar i sin krönika 6/10 över Storskogens förskola som byggs utanför Bredsand. Förskolans beskrivs med orden ”moduler staplade på varandra ute på ett gärde” och ”den ser ut som en lagerbyggnad och det är möjligt att den bara är avsedd för förvaring av barn”.

Vi som ska arbeta i den nya förskolan kan inte förstå denna förlegade syn på förskoleverksamhet. Det är inte fasaden som avgör verksamhetens innehåll. Vi har redan startat Storskogens förskola i tillfälliga lokaler inne i Enköping, och där har vi byggt upp pedagogiska lärmiljöer och arbetssätt som vi ska ta med oss till Bredsand när vi får flytta in senare i höst. Föräldrarna uttrycker att de är väldigt nöjda med hur vi tänker kring barnens lärande och utveckling. Vi kommer även att få en stor och fin utegård i Storskogen där lärandet kan fortsätta. Samtidigt kommer vi också att ha nära till skog och natur.

Vi hade väl alla hellre önskat oss en permanent byggnad än en modulbyggnad. Men bygglovet för Storskogens förskola är tillfälligt. Att få ett fast bygglov kräver en flerårig process där det ska finnas mark avsatt i detaljplanen för rätt ändamål, där det ska finnas vatten och avlopp framdraget, och så vidare. Kommunen hade ingen sådan tomt i Bredsand färdig i tid och såg därför att en tillfällig förskola skulle vara lösningen nu när Enköping och Bredsandsområdet växer så mycket. Är det rimligt att lägga skattepengar på att bygga en fin, permanent byggnad som man vet att man bara har bygglov för i några år? Dagens moduler är för övrigt något helt annat än de moduler som fanns förr. Vi kommer att få både ljust och fräscht inomhus i Storskogen. Det tillsammans med ett tydligt pedagogiskt arbetssätt och inspirerande lärmiljöer kommer att bidra till en förskola med hög kvalitet.

På sikt planerar kommunen för en permanent förskola, eller kanske två, i Bredsandsområdet. Då blir det troligen permanenta byggnader som uppförs. Men även då kommer innehållet att vara viktigare än utsidan.