EU-valet måste bli ett klimatval

13 april 2019 06:00

Åren 2015- 2018 är de fyra varmaste som någonsin har uppmätts, konstaterar Världsmeteorologiska institutet (WMO) i en ny rapport. De flesta av de naturkatastrofer som berörde närmare 62 miljoner människor världen över under 2018 hade anknytning till extremväder och klimathändelser. Mer än 35 miljoner människor drabbades av översvämningar.

Någon vecka efter WMO:s alarmerande rapport kom det Klimatpolitiska rådet med sin utvärdering som visade att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Vi kommer inte att nå de klimatmål som alla riksdagspartier utom ett står bakom om vi inte vidtar kraftfulla politiska åtgärder. Klimatpolitiska rådet listade en rad nödvändiga åtgärder. Bland annat vill det se ett stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel, ett slut på subventioner av bilägande, bilkörning och parkering, samt en snabbare elektrifiering av vägtransporter i hela Sverige.

Tyvärr lyckas inte heller andra länder inom EU påskynda omställningen och atmosfären fortsätter att timme för timme att fyllas med mer koldioxid. Ska vi undvika skenande klimatförändringar är det bråttom och omställningen behöver nu ta fart i hela Europa. Valet till Europaparlamentet måste bli ett verkligt klimatval.

Så jag undrar, vilka partier och kandidater kommer att jobba för att EU ska göra sin andel av Parisavtalet och därmed minska utsläppen med minst 70 procent till 2030? Vilka kommer att kämpa för en hög koldioxidskatt och att EU:s fossila skattesubventioner på runt 1000 miljarder kr avvecklas inom tre år?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pontus Björkman,