Insändare För snart tre år sedan försvann biblioteket i Grillby. ”Lugn, vi ska bara hitta en ny lokal”, sa den ansvarige politikern, nuvarande kommunalrådet Jesper Englundh (S).

Men någon ny, tillräckligt billig, lösning för grillbyborna har inte hittats, för att citera Englundh. Detta trots att två lokaler, som ser alldeles utmärkta ut, efter många år fortfarande står tomma på Grillby torg. Borde kanske inte stå så högt i pris, eller…?

Varför skylten fortfarande finns kvar på Storgatan vid skolan, är likaledes en gåta. Att flytta ett helt bibliotek från Grillby gick tydligen alldeles utmärkt, att utlova ett nytt bibliotek likaså, men ett lossa ett par muttrar … nej, det blev tydligen för mycket.

Men en blick på skylten berättar också om något annat. Under densamma skymtar nämligen den gamla brandstationen i Norra Trögd. Idag till hälften kommunens förråd, till den andra hälften traktens bastu.

Huset är gammalt och långt från i bästa skick. Nu sjunger bastun på sista versen. Inte en reparation ytterligare, säger kommunfolket. Då låser vi dörren för sista gången.

Sanningen är också att bastubadarna för gott och väl tio år sedan fick veta att tiden är utmätt på grund av läckage och gamla ledningar m m. Så den överraskningen är inte stor.

Men redan 1981 när Idrottshallen vid Skogsvallen invigdes, pratade kommunens företrädare om att en bastu som tillbyggnad till omklädningsrummen inte var helt omöjlig. Alltså för typ 38 år sedan.

Den där bastudiskussionen har dykt upp litet då och då, men någon sådan plan finns definitivt inte idag med den kolossala badanläggning som nu kostas på i centralorten Enköping.

Alltså slutbastat inom kort i Grillby. Och ännu en punkt att sätta på listan över nedmontering och nedprioritering av kommunala satsningar i Grillby. För övrigt samma kommundel som ur skattesynpunkt är Enköpings mjölkkossa nr 1. Alltid något för grillbyborna att vara stolta över.