"Brev med vanligt porto går inte att spåra"

6 augusti 2019 13:58

SVAR PÅ ”CONVALLARIA MAJÁLIS” INSÄNDARE 18 JULI.

Det är tråkigt att höra att skribenten inte är nöjd. Givetvis ska man kunna lita på att en försändelse kommer fram som den ska.

Ett brev med vanligt porto går inte att spåra, och därför kan det i efterhand vara svårt att avgöra vad som hänt en enskild försändelse.

I ett vanligt brev ingår heller ingen försäkring, som i en del spårbara tjänster.

Tyvärr händer det vid enstaka tillfällen att försändelser skadas i sorteringsmaskinen och att innehållet kommer bort från sitt omslag. Lösa föremål sparas och registreras så att de blir sökbara när någon frågar efter dem. Ibland kan en skada se ut som att försändelsen skurits upp, vilket alltså inte behöver vara fallet.

Det är helt rätt att som skribenten kontakta kundservice om något sådant här händer.

Alla synpunkter som kommer in tas vidare till ansvarig enhet, och kan tillsammans hjälpa oss att få syn på sådant som inte fungerar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rami Arzoni, tf distributionsområdeschef Postnord