Bottennapp av M och C

20 april 2017 06:00

Det är med stor tvekan vi svarar på Mats Flodins (M) och Elisabeth Normans (C) insändare i EP, ”Ett mycket dyrt beslut” (10 april).

Insändare som inte lär ha annat syfte än att förvirra debatten ytterligare om bygget av en ny simhall, förtjänar egentligen bara att få sjunka till botten under tystnad. Men för att inte lämna EP:s läsare i sticket i en debatt som redan spretat alltför mycket, känner vi ändå att vi behöver förtydliga orimligheten i några av Flodins och Normans påståenden.

Efter någon slags analys av Enköpingsbornas familjeekonomi ifrågasätter de rimligheten i att alla ska vara med och betala en simhall som enligt dem ”bara” en tredjedel av kommunens invånare använder. Det var en oväntad, ny vändning i debatten. Tydligen är det fullmäktiges beviljade maxbelopp på 350 miljoner kronor som får bägaren att rinna över för Flodins och Normans ”Enköpingsfamilj”.

Varför det skulle vara svårare att smälta än det simhallsbeslut vi rivit upp berättar dock inte Flodin och Norman. Det beslut som just M och C drev igenom 2014 hade en prislapp på 370 miljoner kronor, men var redan på ritbordet uppe i 423 miljoner kronor när vi drog i nödbromsen. Varför är 350 miljoner värre nu? Kostnader för infrastruktur tillkommer i båda besluten.

De vill även påskina att en privat lösning skulle vara räddningen för Enköpingsfamiljens ekonomi. Visst kan det finnas olika skäl till att kommuner ibland väljer privata lösningar. Men hur en privat aktörs vinst på kommunens behov av en simhall minskar kostnaden för kommunen och dess medborgare, det får vi inte veta. Vi får heller inte veta varför M och C inte beslutade om privat drift när de hade chansen. De utredde saken, men under ledning av just M och C avfärdades tanken i ett enigt KF-beslut 2014.

Men värst är nästan det dunkla påståendet om ”en planeringsmiss i detaljplanearbetet” som påstås försämra simhallens läge. Om det inte vore så förolämpande mot dagens duktiga tjänstemän, vore det nästan komiskt. Detaljplanen för området antogs nämligen 1968! Flodin och Norman avslutar med att beklaga sig över att de inte bjuds in till samarbete. Samtidigt som de skriver sådana här insändare. Vi tror får vår del att många Enköpingsbor skakar på huvudet och undrar vad vissa politiker håller på med. Den här gången kände vi oss tvungna att ge vår version. Nästa gång kanske vi låter moderaternas och centerns vilda fäktande tala för sig självt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Olsson (S) Ingvar Magnusson (NE)