Ättestupan nästa för oss?

8 juli 2019 06:45

Hur tänker ni politiker? Det har gått knappt ett år sedan valet, och vad jag minns så skulle alla partier i Enköping satsa på bland annat de äldre. Håller med Astrid i fredagens insändare, vi är förda bakom ljuset.

Läser med förskräckelse att verksamheterna vid träffpunkterna ska läggas ner. Konsekvenserna blir att den sociala kontakten försvinner för många, speciellt de ensamma som har ett stort behov. Vi behöver även ha tillgång till rörelseaktivitet. Vi är fler som blir äldre och flera av våra tidigare bekanta är kanske borta. Träffpunkterna kan vi gå till även om vi inte känner de som är där, det viktiga är att få träffa andra i samma situation. Utan social kontakt kommer vi att må sämre och därmed kommer behovet av hemtjänst öka. Har politiker inte uppmärksammat alla skriverier i pressen om vikten av social gemenskap? Den ska inte ske via datorn som många förespråkar. Alla har inte dator.

Låt våra kommunala träffpunkter vara kvar!

Låt pensionärsföreningarna bedriva sin verksamhet ideellt, de har en mycket viktig roll i kommunen och är uppskattade av oss pensionärer. Föreningarna i Enköping har ett högt medlemsantal, vilket visar att de behövs som ett komplement till kommunala verksamheten. Utan den skulle det behövas utökning av befintlig kommunal verksamhet. För att driva föreningarnas verksamhet behövs tillgång på tillgängliga lokaler, tyvärr en bristvara i dag.

Hur bedrivs verksamheterna i privat regi? De verkar kunna driva sin verksamhet och även ha vinstöverskott. Hur kan det vara möjligt? Behovsbedömningen görs ju av kommunen som sedan får betala för platsen och vården. Den boende har ju ett maxbelopp som denne betalar, eller hur? Görs det ingen bedömning om behovet av fler äldreboende i privat regi i samband med byggnadslov? I slutänden verkar det ju påverka den kommunala driften då det finns överskott av de kommundrivna verksamheterna. Hur kan kommunen besluta om att lägga ner verksamhet som Malin? Lokalerna som ägs av EHB byggdes om på 90-talet, hur lång uppsägningstid har kommunen? Vad kostar det att återställa dessa till lägenheter? Är det möjligt att bygga trygghetsboende? Enligt Boverket finns det medel att söka vid ombyggnad, upp till 3 200 kronor per kvadratmeter. Kravet är hyresrätt och tillgång på personal i huset och gemenskapslokal, den finns ju redan. Vad händer med +65-boendet i höghuset? Bristen på +65-boende är stor, för närvarande cirka åtta års väntetid i kölistan.

Politiker och tjänstemän, riv upp beslutet! Hoppet står till fullmäktige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunsan