Apotek, tillgänglighet och valfrihet

1 februari 2017 06:00

Under fyrtio år var privata apotek inte tillåtna i Sverige – staten hade monopol. Det gick knappt att handla vanliga värktabletter efter kontorstid och på helgerna. Ont i huvudet kan man få dygnet runt, alla dagar. I Europa var det bara danskarna som hade sämre tillgång till läkemedel.

Apoteksmonopolet avskaffades år 2009. Sedan dess har det tillkommit 400 nya apotek, vilket är nästan 50 procent fler apotek än tidigare. Före apoteksreformen var det cirka 150 apotek som hade söndagsöppet i hela landet, nu är den siffran över 500 apotek. Utöver detta finns det numera bland annat nässpray, antihistaminer och febernedsättande att köpa i de flesta mataffärer samt på nätapotek. Ett exempel är framgångsrika Apotea i Morgongåva i vårt län.

Före apoteksreformen år 2009 var Sverige sämst i klassen i Europa beträffande apotekstäthet och vi hade Europa enda statliga apoteksmonopol. Nu är situationen bättre. Vi har alla bättre tillgång till fler apotek och längre öppettider. Det är enklare att köpa sina huvudvärkstabletter än det någonsin var på monopolets tid.

Nyligen hävdade Dagens Nyheter att apoteksreformen resulterat i att priserna för receptfria läkemedel har ökat, men vid närmare granskning visade sig detta inte stämma. Man hade bara tittat på ett antal enskilda läkemedel och inte gjort en total bedömning av prisutvecklingen.

Tillväxtanalys gjorde en analys av prisutvecklingen år 2013, vilket var fyra år efter apoteksreformen och kom då fram till att läkemedelspriserna följde prisutvecklingen i allmänhet.

Det är uppenbart att de ovan uppräknade fördelarna väger tyngre än nackdelarna. Nu är det upp till folkhälsominister Gabriel Wikström (S) att utveckla apoteksreformen, inte avveckla den.

Debatt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marta Obminska (M)