Insändare Alla borde bli aktiva i ett politiskt ungdomsförbund. Genom att engagera sig politiskt lär man sig om demokrati och om hur samhället fungerar på ett annat sätt än när man går i skolan. Få unga engagerar sig politiskt trots att de bryr sig om politik.

Hela samhället påverkas av politik. Vilken skolmat som serveras eller om du känner dig trygg när du går hem på kvällen har med politik att göra.

Unga kan påverka trots att man inte alltid tror det. Genom att engagera sig politiskt får man en starkare röst och kan påverka samhället.

Moderata ungdomsförbundet har skapat förändring i vårt samhälle på riktigt. Moderata Ungdomsförbundet drev exempelvis igenom det fria skolvalet.

Utan Moderata Ungdomsförbundet hade Sverige elever idag kanske inte själva kunnat välja vilken skola de ville gå på. När det fria skolvalet idag hotas från vänsterhåll försvarar Moderata Ungdomsförbundet det.

Idag fortsätter Moderata Ungdomsförbundet att kämpa för sänkta skatter, en effektiv klimatpolitik som gör skillnad på riktigt och mer valfrihet i skolan. Om du vill förändra det samhälle du lever i borde du engagera dig politiskt!