S värdegrund är tydlig

11 mars 2017 06:00

Svar till Sune Johansson (EP 6 mars).

Tråkigt att Sune Johansson inte uppfattade sig fått svar på sina frågeställningar i min förra insändare. Med svaret att mänskliga rättigheter och kampen för människors lika värde alltid kommer först torde det ändå vara ganska uppenbart.

Så till de nya frågeställningarna och påståenden som Johansson nu vill få besvarade:

1. Hur är det med värdegrunden hos övriga partifunktionärer?

Socialdemokratisk värdegrund är tydlig – vi är ett parti som står upp för alla människors lika värde. I och med det är jämställdhet centralt för oss, vilket framgår tydligt av vår politik. I många avseenden har vi kommit längre än andra länder. För att nå ut med vår världsbild är det viktigt att vi får tillfälle att kommunicera vårt budskap.

Genom att föra dialog med stora aktörer i Iran får S tillfälle att förmedla vår syn på jämställdhet. Vi kan inte ignorera exempelvis de kvinnofrågor i Iran som behöver adresseras. Jämställdhet är en utvecklingsprocess. Vi vill självfallet att Iran ska bli ett jämställt land och man måste börja någonstans.

Vi har inte legitimerat Iran genom att åka dit, däremot uttryckt att vi är villiga att föra en dialog om utvecklingsmöjligheter. Det är alltid en avvägning när man för dialog med länder som inte uppfyller våra krav på jämställdhet. I detta fall valde partiet att det är viktigare att vi når ut till ett antal kvinnor än inga alls!

2. Ordet okränkbart från 2013 är efter Iranbesöket 2017 i princip inte värt någonting än pappret det stod skrivet på...

Att stå för partiets värderingar om människors lika värde innebär ett ansvar att föra dialog och influera för jämställdhet i den mån det är möjligt. S ger inte upp för att det finns motgångar utan hittar lösningar på problemen. Världen är inte rättvis eller jämställd, men vi måste fortsätta kämpa för våra politiska mål och anpassa oss till de tillvägagångssätt som finns till hands.

3. Vilka partifunktionärer omfattas av värderingarna från 2013 och i vilka länder gäller de?

Om man väljer att tillhöra S har man också valt våra värderingar. Vi bär alltid med oss våra värderingar om människors lika värde, oavsett vilket land vi åker till. Det är vi också öppna med!

Därför var det en viktig markering att den delegation som åkte till Iran bestod av så många kvinnliga representanter. Det torde vara uppenbart även för Iran att Sverige strävar efter jämställdhet och det faktum att vi kunde samtala påvisar en utveckling i rätt riktning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!