Politiker varnar för bussförslag

"En stor nackdel för busspendlare", är politikernas i miljö- och byggnadsnämnden åsikt om förslaget att ändra regionbusslinjen.

Enköpings kommun 14 november 2019 06:00

Förslaget till nytt linjenät för stadstrafiken i Enköping som Upplands lokaltrafik sänt ut på remiss har väckt starka reaktioner. I sitt remissyttrande om förslaget har även politikerna i miljö- och byggnadsnämnden invändningar mot att regionbussarna föreslås ha Resecentrum vid järnvägsstationen som bytespunkt.

Det är regionbussarna 804, med Boländerna i Uppsala och lasarettet i Enköping, som berörs, men även buss 803 som går från Bålsta till lasarettet i Enköping.

"Att minska regionbussarnas anslutning inom tätorten innebär en stor nackdel för busspendlarna. Det är inte effektivt att alltid behöva byta till lokal buss. Det finns också andra viktiga arbetsplatser som är beroende av regionbussarna", skriver nämnden i sitt yttrande.

EP mötte resenärer som just klivit av buss 804 vid lasarettet, och frågade om deras syn på ett eventuellt byte till lokalbuss vid Resecentrum. "Det vore katastrof" sade en av dem som rest från Tierp på morgonen, och alltså redan på sin väg till lasarettet haft ett byte i Uppsala.

För Jan Fredriksson (C), ordförande i nämnden, är det framför allt patientperspektivet som är viktigt när det gäller busstrafiken till lasarettet.

– Men det är också viktigt att bussresenärer enkelt kan ta sig till och från Gustav Adolfs plan, det är inte alls bra om det kommer att krävas bussbyten för dem som kommer med de här regionbussarna, säger Jan Fredriksson. 

Han liksom nämndens vice ordförande Matz Keijser (S) framhåller också att angöringen till lasarettet är viktig även för personal som pendlar.

– Det är självklart viktigt även för dem att slippa extra väntetider och byten. Vi har en dialog med regionen om förslaget, och i nämnden är vi eniga om att förslaget behöver ses över, säger Matz Keijser.

Miljö- och byggnadsnämnden har även synpunkter på att förslaget helt saknar lokalbusstrafik i nordöstra delen av Enköping, Älvdansen och Stenvreten, och på att hänsyn måste tas till framkomlighet i områden där det finns detaljplaner.

–  Vi ser också att förslaget inte tar upp hur landsortsbussarna i kommunen påverkas. Till exempel måste också bussen Enköping-Fjärdhundra-Heby synkas med övrig buss- och tågtrafik, säger Jan Fredriksson.

Synpunkterna från miljö- och byggnadsnämndens kommer att tillsammans med yttranden från övriga nämnder att sammanställas av kommunledningsförvaltningen till ett gemensamt yttrande från kommunen.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Ishockey

"De ska vara bärande i den här truppen"

Enköping

Skräckhoppet från luftballongen

Enköping

Trycket på provtagningen minskar

Rugby

Enköping krossade motståndet i SM-kvalet

Enköping

Blommiga parker ett klipp för skattebetalarna

Visa fler