Arga seniorer attackerade beslut

Många engagerade seniorer kom till kommunens dialogmöte gällande träffpunkternas framtid, men mötet blev inte riktigt som tänkt.

Enköpings kommun 9 oktober 2019 16:00

Kryddgårdens A-sal var fullsatt på tisdagen, vid det första av fyra dialogmöten som sker gällande framtidens träffpunkter.

Sirpa Huisman, verksamhetschef för kommunrehab, har uppdraget som kontaktperson och koordinator för verksamheten i träffpunkternas lokaler. Hon fanns på plats och förklarade syftet med mötet –  att se vilka idéer som finns för framtidens mötesplatser för seniorer, vad man vill ha och vilka som kan vara intresserade av att bidra i verksamheten.

Bakgrunden är de besparingar som vård- och omsorgsnämnden måste göra och där man beslutat att avveckla verksamheter vid kommunens träffpunkter.

Men de uppgifter som florerat om att pensionärsorganisationerna är villiga att sköta verksamheten vid de öppna träffpunkterna tillbakavisades av samtliga närvarande organisationer, PRO, SPF och SKPF. 

– Vi har sagt att vi är villiga att diskutera frågan, men vi kan inte ta ansvar för verksamheten, sade Christer Andersson, vice ordförande i PRO Enköping.

Även SPF:s ordförande Inger Rosén Hansson var inne på samma linje.

– Det vore fullkomligt otänkbart för oss, vi har problem att rekrytera folk till vår egen verksamhet.

Någon dialog om framtidens mötesplatser blev det inte under mötet.

– Vi vill inte ha en dialog, vi vill att politikerna river upp beslutet, sade Birgitta Gunnarsson från SKPF och fick stormande applåder från de församlade.

Många påtalade de konsekvenser man menar en stängning av träffpunkterna kan få, i form av ökad ensamhet, psykisk och fysisk ohälsa och ökade vårdkostnader.

–  Det har gjorts en konsekvensanalys. Den har stötts och blötts och utifrån det har det politiska beslutet tagits, förklarade Sirpa Huisman.

De församlade seniorerna efterlyste politikernas närvaro vid mötet.

– Nu skickar de en tjänsteman som får försvara deras beslut. Det är ett politiskt svek, sade Christer Andersson som även är representant i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

I KPR har frågan om besparingen inte varit uppe för diskussion.

– Vi har inte fått lämna några synpunkter, det är där det brister, man går förbi en stor del av Enköpings befolkning. Frågan hade sett helt annorlunda ut idag om vi fått framföra våra synpunkter. Vård- och omsorgsnämnden borde ha satt ner foten och krävt mer pengar, det är för svaga politiker där jämfört med andra nämnder, säger Christer Andersson.

När de fyra dialogmötena är avklarade kommer Sirpa Huisman att avrapportera dessa till förvaltningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund

Ämnen du kan följa
Läs mer
Grillby

Gårdsmusik gladde vid Tallgården

Insändare

Vi erbjuder en skälig hyresreduktion

Insändare

Varför slutar våra chefer?

Lillkyrka

Elever fixar tipspromenad åt gamla

Enköping

”Det var glädje som vid ett kosläpp”

Visa fler