Kommunen söker samarbete med barnombud

Barnkonventionen blir svensk lag 2020, och därför vill Enköping ha samarbete med BOiU, Barnombudet i Uppsala.

Enköpings kommun 15 september 2019 14:00

Förslaget att skriva ett samarbetsavtal med barnombudet har lagts av Jesper Englundh (S). Avsikten är att stärka den kommunala kompetensen om barns rättigheter, vilket behövs när barnkonventionen blir svensk lag.

Motionen har tillstyrkts av kommunstyrelsen och kommer att tas upp av fullmäktige vid måndagens sammanträde.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille

Ämnen du kan följa
Läs mer
Enköping

Inte lönsamt att bromsa boendet

Krönika

Det finns faktiskt svenskar som är dumma i huvet

Insändare

Återställ rotavdraget till 50 procent nu

Enköping

Beslut om extra stöd till föreningslivet

Enköpings kommun

133 intäktsmiljoner saknas enligt rapport

Visa fler